การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดำน้ำรายการ 15th CMAS Finswimming Junior World Championship 2017 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2560 ณ  สหพันธรัฐรัสเซีย

Description

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดำน้ำรายการ 15th CMAS Finswimming Junior World Championship 2017 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2560 ณ  สหพันธรัฐรัสเซีย