การแข่งขันกีฬาดำน้ำ Phuket Mile's 2017 ณ หาดในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2560

Description

การแข่งขันกีฬาดำน้ำ Phuket Mile's 2017  ณ หาดในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2560