ดำน้ำ 1 ดาว รุ่น 4

Description

โครงการฝึกดำน้ำค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
ดำนำ้1ดาว รุ่น4 
วันที่30ม.ค.-13ก.พ.61