เก็บตัวนักกีฬารุ่นJunior เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 15th CMAS Finswimming Junior World Champions 2017 Russia

Description

เก็บตัวนักกีฬารุ่นJunior เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 15th CMAS Finswimming Junior World Champions 2017 Russia