โครงการฝึกดำน้ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Description

โครงการฝึกดำน้ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
หลักสูตรดำน้ำ 2 ดาว
16-18,22-24 มี.ค61